Menu

Popis lijekova koji sadrže tvari zabranjene Popisom

Lijekovi u RH koji sadrže tvari zabranjene Popisom

U tablici su abecednim redom navedeni lijekovi iz baze lijekova Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) koji sadrže neku od tvari zabranjenih Popisom zabranjenih sredstava (Popis).

Uz naziv lijeka navedena je tvar zabranjena Popisom i točka Popisa po kojoj je ta tvar zabranjena. U slučaju potrebe navedena je i napomena uz pojedini lijek i/ili uz zabranjenu tvar. Naziv lijeka naveden u tablici omogućava korisniku identifikaciju lijeka i pretraživanje u bazi HALMED-a. Zbog jednostavnosti, iz punog (zaštićenog) naziva lijeka izuzeti su podaci o jačini doze ili farmaceutskog oblika, ukoliko to nije neophodno. Više o pojedinom lijeku i njegovom statusu možete saznati putem ove tražilice HALMED-a.

Ovu tablicu usklađujemo jedanput mjesečno na temelju podataka iz baze lijekova HALMED-a.

Podaci navedeni u tablici namijenjeni su sportašima, zdravstvenim radnicima i svim drugim osobama povezanim sa sportom. Za sva pitanja vezana uz podatke u tablici, molimo Vas da kontaktirate Službu za antidoping HZJZ prije primjene lijeka. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, mjerodavan je Popis zabranjenih sredstava WADA-e na engleskom jeziku kojeg možete pogledati ovdje.

Ova tablica ažurirana je 16.07.2019. Podaci u tablici odnose se na lijekove u RH koji sadrže tvari zabranjene Popisom do 30.06.2019.*

On-line tablicu pogledajte ovdje

Tablicu u pdf formatu možete skinuti ovdje.

VariousPillsMkIIOK

INDEX

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z |

ZAŠTIĆENO IME

ZABRANJENA TVAR

TOČKA*

Abasaglar (raniji naziv Abasria) glargin-inzulin S4.5.2
Abseamed epoetin alfa S2.1.1
Abstral fentanil S7.
Actelsar HCT hidroklorotiazid S5.
Actrapid humani inzulin S4.5.2
Adolax oksikodon S7.
Albumeon albumin S5.
Albumin ljudski albumin S5.
Albunorm otopina za infuziju albumin S5.
Albutein albumini S5.
Aldactone spironolakton S5.
Alkindi hidrokortizon S9.
Alvonamid indapamid S5.
Amicor H hidroklorotiazid S5.
Ampril HD hidroklorotiazid S5.
Ampril HL hidroklorotiazid S5.
Anastris anastrozol S4.1.
Anastrozol JGL anastrozol S4.1.
Anastrozol Pliva anastrozol S4.1.
Anastrozol Sandoz anastrozol S4.1.
Anastrozol Stada anastrozol S4.1.
Androgel testosteron S1.1.b.
Anoro vilanterol S3.
Apidra glulizin-inzulin S4.5.2
Aranesp darbepoetin alfa S2.1.1
Aremed anastrozol S4.1.
Arimidex anastrozol S4.1.
Armoneve oksikodon S7.
Armotraz anastrozol S4.1.
Aromasin eksemestan S4.1.
Aspirin Complex pseudoefedrin** S6.b
Astralis anastrozol S4.1.
Atacand Plus hidroklorotiazid S5.
Atenolol JGL atenolol P1.
Atenolol Pliva atenolol P1.
Avomit letrozol S4.1.
Azarga timolol P1.
Azilect razagilin S6.b
Azipron razagilin S6.b
Azonet anastrozol S4.1.

B

 

Index

Betaloc ZOK metoprolol P1.
Betoptic betaksolol P1.
Bimatoprost/Timolol Mylan timolol P1.
Binocrit epoetin alfa S2.1.1
Biopoin epoetin theta S2.1.1
Biprol bisoprolol P1.
Bisobel bisoprolol P1.
Bloxan metoprolol P1.
Bloxazoc metoprolol P1.
Blocar Plus hidroklorotiazid S5.
Brinerdin klopamid S5.
Budosan budesonid**** S9.
Bulnexo buprenorfin S7.
Bunalict buprenorfin S7.
Bupensanduo buprenorfin S7.
Buprenorfin Alkaloid buprenorfin S7.
Buprenorfin Naloxon Mylan buprenorfin S7.
Buprenorfin Sandoz buprenorfin S7.
Byol bisoprolol P1.
Byol Cor bisoprolol P1.

C

 

Index

Cadil karvedilol P1.
Caffetin cold pseudoefedrin** S6.b
Carvelol karvedilol P1.
Carvetrend karvedilol P1.
Cilazil Plus hidroklorotiazid S5.
Clarinase pseudoefedrin** S6.b
CoAprovel hidroklorotiazid S5.
Co-Articel indapamid S5.
Co-Cazaprol hidroklorotiazid S5.
Co-Dalneva indapamid S5.
Co-Diovan hidroklorotiazid S5.
Co-Olimestra hidroklorotiazid S5.
Co-Perineva indapamid S5.
Combigan timolol P1.
Conbriza bazedoksifen S4.2.
Concerta metilfenidat S6.b
Concor bisoprolol P1.
Concor AM bisoprolol P1.
Concor COR bisoprolol P1.
Concorasa bisoprolol P1.
Copalia HCT hidroklorotiazid S5.
Cortef hidrokortizon S9.
Cortiment budesonid S9.
Coryol karvedilol P1.
Cosopt timolol P1.
Cosopt iMULTI timolol P1.
Cosopt PF timolol P1.

D

 

Index

Dacepton apomorfin S6.b
Dafiro HCT hidroklorotiazid S5.
Daleron cold3 pseudoefedrin** S6.b
Darob mite sotalol P1.
Decapeptyl triptorelin***** S2.2.1
Decortin prednizon S9.
Deksametazon Sandoz deksametazon S9.
Deksametazon Krka deksametazon S9.
Depo-Medrol metilprednizolon S9.
Dexamethason Krka deksametazon S9.
Diamox acetazolamid S5.
Dilatrend karvedilol P1.
Dipam indapamid S5.
Dipperam HCT hidroklorotiazid S5.
Diuver torasemid S5.
Dobutamin Admeda dobutamin S6.b
Dobutamin Hameln (raniji naziv Dobutamin Pharma Roth) dobutamin S6.b
Dobutamin Panpharma dobutamin S6.b
Dopamin Admeda dopamin S6.b
Dorvis plus timolol P1.
Duokopt timolol P1.
DuoTrav timolol P1.
Durogesic fentanil S7.
Dzuveo sufentanil S7.

E

 

Index

Edemid furosemid S5.
Edemid Forte furosemid S5.
Eksemestan Genera eksemestan S4.1.
Eksemestan Jadran eksemestan S4.1.
Eksemestan JGL eksemestan S4.1.
Elebrato Ellipta vilanterol S3.
Eligard leuprorelin***** S2.2.1
Emerade epinefrin (adrenalin) S6.b
Empressin desmopresin S5.
Enap H hidroklorotiazid S5.
Enap HL hidroklorotiazid S5.
Entakapon HEC entakapon S6.b
EpiPen epinefrin (adrenalin) S6.b
Epoetin Alfa Hexal epoetin alfa S2.1.1
Eporatio epoetin theta S2.1.1
Esmocard esmolol P1.
Etadron eksemestan S4.1.
Evista raloksifen S4.2.
Exedral eksemestan S4.1.
Exemestan Sandoz eksemestan S4.1.
Exforge HCT hidroklorotiazid S5.

F

 

Index

Faslodex fulvestrant S4.3.
Femara letrozol S4.1.
Femozol letrozol S4.1.
Fentagesic fentanil S7.
Fentanil Sandoz fentanil S7.
Fentanyl fentanil S7.
Fiasp aspart inzulin S4.5.2
Fidiprofen flu pseudoefedrin** S6.b
Fixalpost timolol P1.
Flexbumin albumini S5.
Flosteron betametazon S9.
Fortral pentazocin S7.
Fortzaar hidroklorotiazid S5.
Fulvestrant Accord fulvestrant S4.3.
Fulvestrant EVER Pharma fulvestrant S4.3.
Fulvestrant Mylan fulvestrant S4.3.
Fulvestrant Pliva fulvestrant S4.3.
Fulvestrant Sandoz fulvestrant S4.3.
Fursemid furosemid S5.
Fursemid Forte furosemid S5.

G

 

Index

Ganfort timolol P1.
Genotropin somatropin S2.3.
Glaumax timolol P1.
Glypressin terlipresin S5.

H

 

Index

Hemangiol propranolol P1.
Heptanon metadon S7.
Hirobriz Breezhaler indakaterol S3.
Humalog lispro inzulin S4.5.2
Human albumin Kedrion albumin S5.
Humani albumin Behring albumin S5.
Humulin humani inzulin S4.5.2
Hygroton 25 klortalidon S5.
Hyzaar hidroklorotiazid S5.

I

 

Index

Ibutren Flu pseudoefedrin** S6.b
Ifirmacombi hidroklorotiazid S5.
Implicor metoprolol P1.
Indamid SR indapamid S5.
Indapamid SR Pliva indapamid S5.
Indofort indapamid S5.
Inspra eplerenon S5.
Insulin Lispro lispro inzulin S4.5.2
Intrarosa prasteron S1.1.b.
Ionsys fentanil S7.
Irbesartan Hydrochlorothiazide Teva hidroklorotiazid S5.
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva hidroklorotiazid S5.
Iruzid hidroklorotiazid S5.
Ivel (raniji anziv Anastrozol Genera) anastrozol S4.1.

J

 

Index

Jinarc tolvaptan S5.
Jorveza budezonid S9.
Jumex selegilin S6.b

K

 

Index

Kandepres Plus hidroklorotiazid S5.
Karbicombi hidroklorotiazid S5.
Karvezide hidroklorotiazid S5.
Kenalog triamcinolon S9.
Kinzalkomb hidroklorotiazid S5.
Kordobis bisoprolol P1.

L

 

Index

Laaven HD hidroklorotiazid S5.
Laaven HL hidroklorotiazid S5.
Lakea H hidroklorotiazid S5.
Lametta letrozol S4.1.
Lantus glargin-inzulin S4.5.2
Lapovis plus timolol P1.
Laribon buprenorfin S7.
Lasix furosemid S5.
Laventair vilanterol S3.
Lerin implantat (raniji naziv Leuprone implantat) leuprorelin***** S2.2.1
Letrilan letrozol S4.1.
Letrofar letrozol S4.1.
Letrozol JGL letrozol S4.1.
Letrozol Kabi letrozol S4.1.
Letrozol Sandoz letrozol S4.1.
Letrozol Stada letrozol S4.1.
Levemir detemir-inzulin S7.
Levometadonklorid Alpha-Medical levometadon S4.5.2
Lezelan (raniji naziv Letrozol Mylan; Letrozol Genera) letrozol S4.1.
Liprolog lispro inzulin S4.5.2
Lizinopril H Farmal hidroklorotiazid S5.
Lodoz bisoprolol, hidroklorotiazid P1., S5.
Logimax metoprolol P1.
Lorada trimetazidin S4.5.4
Lorista H hidroklorotiazid S5.
Lorista HD hidroklorotiazid S5.
Lortanda letrozol S4.1.
Losartan H Genera hidroklorotiazid S5.
Losartic Plus hidroklorotiazid S5.
Losidar HCT (raniji naziv Losartan H Mylan) hidroklorotiazid S5.
Lotan H hidroklorotiazid S5.
Lupron depo leuprorelin***** S2.2.1
Lusduna glargin-inzulin S4.5.2
Lutrate leuprorelin***** S2.2.1
Luveris lutropin alfa***** S2.2.1
Lybrol bisoprolol P1.

M

 

Index

Magnolicomb HCT hidroklorotiazid S5.
Makro-Albumon albumini S5.
Manit manitol S5.
Massido nebivolol P1.
Matrifen fentanil S7.
Maxflu pseudoefedrin** S6.b
Medrol metilprednizolon S9.
Menopur menotropin***** S2.2.1
Meprelon metilprednizolon S9.
Metadon Alkaloid metadon S7.
Metadon Molteni metadon S7.
MicardisPlus hidroklorotiazid S5.
Minirin desmopresin S5.
Minirin melt desmopresin S5.
Mircera metoksipolietilenglikol-epoetin beta S2.1.1
Mitoren buprenorfin S7.
Mometazon Edicta mometazon S9.
Monopril Plus hidroklorotiazid S5.
Morfinklorid Alkaloid morfinklorid S7.
MST Continus morfinsulfat S7.

N

 

Index

Natrixam indapamid S5.
Nebido testosteron S1.1.b.
Nebilet nebivolol P1.
Nebilet Plus nebivolol; hidroklorotiazid P1., S5.
Nebivolol Pliva nebivolol P1.
Nebyol nebivolol P1.
Neofordex deksametazon S9.
NeoRecormon epoetin-beta S2.1.1
Nibel nebivolol P1.
Nimedol buprenorfin S7.
Nocdurna desmopresin S5.
Nolvadex tamoksifen S4.2.
Noradrenalin Ligula Pharma norepinefrin (noradrenalin) S6.b
Norditropin somatropin S2.3.
NovoMix aspart inzulin S4.5.2
NovoRapid aspart inzulin S4.5.2
Nurofen Cold and Flu pseudoefedrin** S6.b
NutropinAq somatropin S2.3.

O

 

Index

Oftidorix timolol P1.
Olmesartan/hidroklorotiazid Genericon hidroklorotiazid S5.
Olytabs pseudoefedrin** S6.b
Omnitrope somatropin S2.3.
Onbrez Breezhaler indakaterol S3.
Optimon Plus hidroklorotiazid S5.
Optruma raloksifen S4.2.
Ormidol atenolol P1.
Osan Plus hidroklorotiazid S5.
Oslif Breezhaler indakaterol S3.
Ovitrelle korionski gonadotropin alfa***** S2.2.1
Oksikodon/nalokson Pliva oksikodon S7.
OxyContin oksikodon S7.
Oxygerolan oksikodon S7.

P

 

Index

Partusisten fenoterol S6.b
Peramit eksemestan S4.1.
Percarnil Plus indapamid S5.
Pergoveris lutropin alfa***** S2.2.1
Pinmirol Plus hidroklorotiazid S5.
Piramil H hidroklorotiazid S5.
Piramil HL hidroklorotiazid S5.
Preductal MR trimetazidin S4.5.4
Prestilol bisoprolol P1.
Prexanil Combi A indapamid S5.
Prilen Plus hidroklorotiazid S5.
Prinzide hidroklorotiazid S5.
PritorPlus hidroklorotiazid S5.
Propranolol Sandoz propranolol P1.
Prylar H hidroklorotiazid S5.

R

 

Index

Ralago razagilin S6.b
Raloxifene Teva raloksifen S4.2.
Ramicomp Genericon hidroklorotiazid S5.
Ramipril H Farmal hidroklorotiazid S5.
Ramipril H Genera hidroklorotiazid S5.
Ramzid hidroklorotiazid S5.
Rapibloc landiolol P1.
Rasagiline Mylan razagilin S6.b
Rasilez HCT hidroklorotiazid S5.
Rawel SR indapamid S5.
Razagilin Belupo razagilin S6.b
Razagilin Glenmark razagilin S6.b
Razagilin Makpharm razagilin S6.b
Razagilin Ratiopharm razagilin S6.b
Razagilin Sandoz razagilin S6.b
Razagilin Stada razagilin S6.b
Razagilin Teva razagilin S6.b
Relvar Ellipta vilanterol S3.
Reseligo implantat goserelin***** S2.2.1
Revinty Ellipta vilanterol S3.
Retacrit epoetin zeta S2.1.1
Rhinorelief pseudoefedrin** S6.b
Rhinostop pseudoefedrin** S6.b

S

 

Index

Sagilia razagilin S6.b
Salbutamol Pliva salbutamol*** S3.
Samsca tolvaptan S5.
Semglee glargin-inzulin S4.5.2
Senti-Scint albumini S5.
Sevredol morfinsulfat S7.
Silapo epoetin zeta S2.1.1
Siletris letrozol S4.1.
Sixmo buprenorfin S7.
Skopryl Plus hidroklorotiazid S5.
Sobycor bisoprolol P1.
Sofentil sufentanil S7.
Solu-Cortef hidrokortizon S9.
Solu-Medrol metilprednizolon S9.
Strattera atomoksetin S6.b
Strazolan anastrozol S4.1.
Suboxone buprenorfin S7.
Subutex buprenorfin S7.
Suliqua glargin-inzulin S4.5.2

T

 

Index

Taptiqom timolol P1.
Targinact oksikodon S7.
Temybric Ellipta vilanterol S3.
Tensec bisoprolol P1.
Tertensif SR indapamid S5.
Testarzon testosteron S1.1.b.
Tetraspan hidroksietilškrob S5.
Timalen timolol P1.
Timlatan timolol P1.
TimoPhar timolol P1.
Tolucombi hidroklorotiazid S5.
Tomid torasemid P1.
Tond SR indapamid S5.
Toujeo (raniji naziv Optisulin) glargin-inzulin S4.5.2
Transtec buprenorfin S7.
Travoprost/Timolol Mylan timolol P1.
Trelegy Ellipta vilanterol S3.
Trimetazidin PharmaS trimetazidin S4.5.4
Triplixam indapamid S5.
Tritazide hidroklorotiazid S5.
Tyrez bisoprolol P1.

U

 

Index

Ultibro Breezhaler indakaterol S3.
Ultraproct fluokortolon S9.
Ulunar Breezhaler indakaterol S3.

V

 

Index

Val Plus hidroklorotiazid S5.
Valnorm H hidroklorotiazid S5.
Valsacombi hidroklorotiazid S5.
Valtricom hidroklorotiazid S5.
Vazidin trimetazidin S4.5.4
Vibolol nebivolol P1.
Vitozid hidroklorotiazid S5.
Vizioblok timolol P1.
Volulyte hidroksietilškrob S5.
Voluven hidroksietilškrob S5.

X

 

Index

Xalacom timolol P1.
Xoterna Breezhaler indakaterol S3.

Z

 

Index

Zalviso sufentanil S7.
Zofecard Plus hidroklorotiazid S5.
Zoladex implantat goserelin***** S2.2.1
Zubsolv buprenorfin S7.

NAPOMENA

* - oznake prema klasifikaciji tvari u Popisu zabranjenih sredstava

** - zabranjen ako mu je koncentracija u urinu veća od 150 mikrograma po mililitru

*** - samo peroralni oblici (tablete; sirup)

**** - samo peroralna i rektalna primjena (kapsule, pjena za rektum)

***** - zabranjena je primjena kod muškog spola

Dodatna napomena: Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.


na vrh članka