Menu

Pitanja i odgovori o podacima o lokaciji

Što su podaci o lokaciji (whereabouts)?


Podaci o lokaciji su podaci o kretanju sportaša koje moraju slati oni sportaši koji su od strane nacionalne organizacije za borbu protiv dopinga ili međunarodnog saveza uvršteni u skupinu određenu za testiranje. Time sportaši ispunjavaju svoje obveze iz Kodeksa, Međunarodnog standarda za testiranje i Pravilnika za borbu protiv dopinga HZTA-e

Zašto su podaci o lokaciji važni za čist sport?


Testiranja izvan natjecanja mogu se provoditi bez prethodne najave, pa su jedno od najmoćnijih oruđa u borbi protiv dopinga. Uspješnom provedbom testiranja izvan natjecanja jača se povjerenje sportaša i šire javnosti u sport bez dopinga. Podaci o lokaciji služe lakšem testiranju sportaša izvan natjecanja. Točni podaci o lokaciji su ključna karika u provedbi uspješnih antidopinškog programa.

Tko mora slati podatke o lokaciji?


Sportaši koje je HZTA pismeno obavijestio o uključivanju u Skupinu određenu za testiranje HZTA dužni su slati podatke o lokaciji. Sportaši svoje podatke o lokaciji moraju slati putem sustava ADAMS.

Koje podatke sam dužan slati?


Sportaši su dužni slati svoje osobne podatke (adresa, kontaktni podaci, itd.). Uz to su dužni slati i podatke o svojim redovnim aktivnostima (treninzi, natjecanja, itd.) i boravištu kojima moraju popuniti tromjesečni kalendar. Sportaši su dužni odrediti i u tromjesečni raspored upisati i lokaciju na kojoj će se nalaziti 60 minuta (između 05 i 23 sata), za svaki dan u sljedeća tri mjeseca.

Što je to razdoblje od 60 minuta?


Svaki sportaš koji je dužan slati podatke o lokaciji mora za svaki dan u narednom tromjesečju upisati razdoblje od 60 minuta (između 05 i 23 sata) tijekom kojeg će biti dostupan dopinškim kontrolorima za testiranje. Dužan je upisati i lokaciju na kojoj će se nalaziti tijekom tih 60 minuta.
Primjer: Home 6.00-7.00 (Home predstavlja oznaku za kućnu adresu, znači športaš će se između 6.00 i 7.00 sati nalaziti kod kuće)

Zašto HZTA traži Vaše podatke o lokaciji?


Podaci o lokaciji služe lakšem testiranju sportaša izvan natjecanja. Podaci koje sportaši dostave koriste se isključivo u svrhu organiziranja testiranja od strane HZTA ili od strane antidopinške organizacije.

Kako šaljem podatke O LOKACIJI?


Sportaši koji se nalaze u Skupini određenoj za testiranje HZTA dužni su svoje podatke o lokaciji slati putem ADAMS sustava podataka.

Što ako u vrijeme DOSTAVLJANJA PODATAKA O LOKACIJI ne znam točnu lokaciju na kojoj ću se nalaziti, npr. idem na putovanje?


Morate navesti lokaciju za svaki dan u sljedećem tromjesečju, kao i razdoblje i lokaciju za 60 minuta tijekom kojeg ste dostupni za testiranje. Ukoliko dođe do promjena uvijek ih možete naknadno upisati putem ADAMS-a.

Do kada moram DOSTAVITI promijenjene (nove) podatke?


Morate ih dostaviti čim saznate za promjenu. U svakom slučaju ih morate poslati prije vremena na koje se odnose.

Što ako ne DOSTAVIM podatke O LOKACIJI ili POŠALJEM POGREŠNE ILI NEPOTPUNE PODATKE?


Važno je da podatke o lokaciji dostavite do odgovarajućeg datuma. Ukoliko to bez opravdanog razloga ne učinite, to će predstavljati propust u dostavljanju podataka o lokaciji. Prema antidopinškim pravilima nedostupnost za testiranje, bez opravdanog razloga, u razdoblju od 60 minuta koje je sportaš naveo u svojim podacima o lokaciji, povlači za sobom propušteno testiranje. Ukoliko sportaš počini tri propusta u dostavljanju podataka i/ili propuštena testiranja u razdoblju od 12 mjeseci, to čini prekršaj prema antidopinškim pravilima Pravilnika za borbu protiv dopinga prema odredbi 10.3.2.

na vrh članka