Menu

O nama

O SLUŽBI ZA ANTIDOPING

Do  kraja 2010. godine postojali su Hrvatski zavod za toksikologiju (HZT) i Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u sportu (HADA). Odlukom hrvatske Vlade HADA se ukida, a HZT mijenja naziv u HZTA (Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping). Na taj način HZTA preuzima sve dotadašnje HADA-ine poslove, međunarodne obveze, djelatnike i sredstva.

Djelatnost Službe za antidoping Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping obuhvaća stručne poslove i zadatke koji su utvrđeni međunarodnim konvencijama o borbi protiv dopinga u sportu. Služba sustavno prati i koordinira akcije Vladinih i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u sportu, predlaže i provodi mjere u borbi protiv dopinga u sportu, primjenjuje konvencije i Kodeks Svjetske antidopinške agencije te pravila međunarodnih sportskih saveza i Međunarodnog olimpijskog odbora. Organizira i provodi dopinšku kontrolu, kako na sportskim natjecanjima tako i izvan njih, utvrđuje pravila za terapijska izuzeća u skladu s međunarodnim propisima te ih odobrava, ostvaruje međunarodnu stručnu suradnju povezanu s dopingom i zaključuje ugovore o testiranju.

U stručne poslove i zadatke Službe za antidoping spada i organiziranje istraživanja, savjetovanja, seminara i okruglih stolova, a uz sve to izdaje i publikacije čije su teme povezane s borbom protiv dopinga u sportu.

Misija

Služba za antidoping HZTA promovira čestit i čist sport kroz provođenje antidopinških aktivnosti. Pod tim se podrazumijevaju dopinške kontrole, te širenje i promicanje edukacije o štetnosti dopinga u suradnji s interesnim grupama, prvenstveno sportašima i sportskim organizacijama.

Vizija

Služba za antidoping HZTA posvećena je borbi protiv dopinga kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou.

Svoju viziju će ostvarivati kroz slijedeća područja:
› Testiranje
› Edukacija
› Internacionalne aktivnosti
› Informiranje
› Istraživanje i razvoj na području borbe protiv dopinga u športu

Vrijednosti

› Čestitost
› Etika
› Stručnost
› Kvaliteta

POVJERENSTVO I VIJEĆA

Povjerenstvo za terapijska izuzeća

Predsjednica: prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek, dr. med., spec. internist, hematolog
Članovi:
doc. dr. sc. Igor Borić, dr. med., spec. radiolog
Davor Duvančić, dr. med., spec. ortoped i sportski traumatolog
prim. dr. sc. Darije Đokić, dr. med., spec. nuklearne medicine
prof. dr. sc. Ozren Jakšić, dr. med., spec. internist, hematolog
prof. dr. sc. Darko Macan, dr. stom., spec. oralni kirurg
prof. dr. sc. Radovan Radonić, dr. med., spec. internist, intenzivist
doc. dr. sc. Iveta Šimić, dr. med., spec. internist i klinički farmakolog

Jurica Vuković, dr. med., spec. urolog

Stegovno vijeće Službe za antidoping HZTA

Predsjednik: Gordana Korotaj, dipl. iur.
Potpredsjednica: Renata Popović, dipl. iur.
Potpredsjednik: Tomislav Tomašić, dipl. iur.
Članovi:
Mirna Rajle Brođanac, dipl. oecc.
mr. sc. Siniša Krajač, dipl. kineziolog
prof. dr. sc. Vladimir Gašparović, dr. med.
doc. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.
prof. dr. sc. Marko Jakopović, dr. med.

Žalbeno vijeće Službe za antidoping HZTA

Predsjednik: Darko Klier, dipl. iur.
Zamjenik predsjednika: dr. sc. Zdenko Konjić, dipl. iur
Članovi:
prof. dr. sc. Roland Pulanić, dr. med.
Zoran Bahtijarević, dr. med.
Boris Jakimenko, prof.
Zdeslav Barač, dipl. politolog
Mimi Vurdelja, mr. ph.
Renato Živković, univ.mag.oec.
Petra Pocrnić Perica, dipl. iur.
Zoran Štefec, dipl. kineziolog

na vrh članka