Menu

PREDAVANJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU

10. ožujka 2019.
Predstavnici Službe za antidoping HZJZ-a 1. ožujka 2019. održali su predavanje na temu doping/antidoping 26-orici liječnika specijalista i specijalizanata, polaznika stručnog studija Medicine rada i sporta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Teme antidopinškog predavanje bile su: uvod i povijest dopinga, legislativa, djelatnost nacionalne antidopinške organizacije, tvari na Popisu zabranjenih sredstava, terapijsko izuzeće te demonstracija provođenja dopinške kontrole. (V.B)

na vrh članka