Menu

NE!DOPINGU 2013: broj 9. (31), godina VI.

Dragi čitatelji,
u ovom broju pročitajte:

• Doping nije hOKej
• Proizvođači lijekova uključuju se u borbu protiv dopinga
• Novac je srusio ideal sporta
• Mogućnost primjene kaznenog zakona u borbi protiv dopinga
• Kineske ilegalne tvari
• Prevencija edukacijom

NE09First

 

na vrh članka