Menu

EVALUACIJSKI POSJET MONITORING SKUPINE ZA DOPING VIJEĆA EUROPE I WADA-E

31. svibnja 2019.
Središnji državni ured za šport i Služba za antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zatražili su evaluacijsku posjetu delegacije Monitoring skupine za doping Vijeća Europe vođeni obvezama Antidopinške konvencije Vijeća Europe i relevantnih preporuka iz Europske sportske povelje i Kodeksa sportske etike.

Središnji državni ured za šport kao glavno vladino tijelo na području sporta želi osigurati da svi relevantni dionici djeluju sukladno preporukama europskih tijela, odredbama Proširenog djelomičnog sporazuma o sportu (EPAS) i WADA-e.

U skladu s postupovnim smjernicama sektora za sport Vijeća Europe, evaluacijska vizita fokusirat će se na zakonsku regulativu u području antidopinga i položaj hrvatske nacionalne antidopinške organizacije s obzirom na principe dobrog upravljanja operativne neovisnosti i prepoznatljivosti.

Ovaj posjet trebao bi podržati naše napore u razvoju i poboljšanju nacionalne politike i prakse, a sve u skladu s međunarodnim standardima.

Vjerujemo da je ovo način na koji bismo ne samo olakšavali međunarodnu suradnju, nego i osigurali razmjenu znanja i iskustava između domaćina i stručnog tima.

Nakon provedene posjete, predstavnici Monitoring skupine sastavit će izvještaj o stanju zakonske regulative u području antidopinga te statusu hrvatske nacionalne antidopinške organizacije i njenom djelovanju.

Preporuke iz izvještaja bit će uključene u izradu zajedničkog akcijskog plana u smislu optimizacije antidopinškog djelovanja u Republici Hrvatskoj. (V.B)

na vrh članka