Menu

Hrvatski predstavnici na iNADO Workshopu i WADA-inom simpoziju

21. ožujka 2019.
U Lausannei su od 12. – 14. ožujka 2019. održani iNADO Workshop i Godišnji simpozij WADA-e. Voditelj Službe za antidoping HZJZ-a i voditeljica Odjela za medicinu predstavljali su našu nacionalnu antidopinšku organizaciju.

Najvažniji naglasci izlaganja i diskusija tijekom održavanja godišnjeg Workshopa iNADO-a bili su na potrebi značajnije zastupljenosti sportaša u upravnim vijećima antidopinških organizacija, podizanju kvalitete rada manje razvijenih nacionalnih antidopinških organizacija kroz suradnju s iNADO-om, potrebom polaganog uklanjanja socijalnih droga s Popisa zabranjenih sredstava, prikazu utjecaja neprimjerenog postupka testiranja na postupanje s rezultatima i dilemama koje proizlaze iz prijedloga teksta Kodeksa 2021.

Na 15. godišnjem simpoziju Svjetske antidopinške agencije (WADA) pod nazivom “Prema 2021. – Zajedničko određivanje budućnosti” okupilo se oko 900 delegata iz globalne antidopinške zajednice.

Predsjednik WADA-e Sir Craig Reedie govorio je o podacima dobivenim iz moskovskog laboratorija u siječnju ove godine koji će biti iskorišteni u brojnim stegovnim postupcima protiv dopingiranih sportaša. Istaknuo je da je ruski skandal potaknuo uspostavu novih prioriteta i doveo do značajnih promjena koje su omogućile Agenciji da bolje upravlja situacijama nepridržavanja Kodeksa.

Generalni direktor WADA-e, Olivier Niggli u svom je izlaganju naveo strateške prioritete WADA-e koji uključuju:
donošenje novog Kodeksa 2021. i istovremene revizije međunarodnih standarda; provođenje opsežnih reformi upravljanja, povećanje znanstvenih i društvenih istraživanja; unapređenje obrazovanja, osobito kroz razvoj Međunarodnog standarda za obrazovanje; izgradnja kapaciteta antidopinških organizacija; i restrukturiranje WADA-inog administrativnog i upravnog sustava (ADAMS).

Predstavnici sportaša su na plenarnoj sjednici objavili najnovije informacije o napretku u razvoju Antidopinške povelje o pravima sportaša.

Kroz niz panel diskusija koje su slijedile dan je pregled revizije Kodeksa, Povelje o pravima sportaša, sudionici su upoznati s prijedlogom Standarda za postupanje s rezultatima koji do sada nije postojao, prijedlogom Standarda za edukaciju koji od jeseni 2019. postaje obavezni provedbeni dokument.

Posebna pozornost posvećena je Standardu za sukladnost u okviru kojeg WADA provodi brojne nadzore nad radom antidopinških organizacija na licu mjesta. Posebno je predstavljena nova obvezujuća UNESCO-ova Konvencija koja predviđa sankcije za države koje se ne pridržavaju odredbi Konvencije. Velike promjene dogodit će se u Međunarodnom standardu za TUE, koji predviđa primjenu odredbe 4.3, a bez ispunjenja uvjeta odredbe 4.2.

U okviru razmatranja odredbi prijedloga Međunarodnog standarda za laboratorije predviđaju se promjene u smislu određivanja koncentracija tvari koje određuju odlučivanje kao posljedica izrazitog tehničkog napretka laboratorijske dijagnostike koja omogućuje otkrivanje zabranjenih supstancija koje su u biološkom materijalu prisutne samo u tragovima.

Zaključak Godišnjeg simpozija WADA-e je potreba za omogućavanjem većeg utjecaja sportaša na donošenje pravila i odluka u antidopingu, završavanje dugogodišnjeg postupanja u slučaju dopinga u Rusiji, završavanje konzultacija u procesu donošenja novog Kodeksa i međunarodnih standarda. Prema dosadašnjim prijedlozima moguće je očekivati brojne promjene čija će implementacija predstavljati veliki izazov u kvalitativnom i kvantitativnom smislu za sve antidopinške organizacije.

na vrh članka