Menu

11. Anti-Doping Workshop: Code Compliance

Seibersdorf, 26. studeni 2018.
Predstavnici HZTA sudjelovali su u radu 11. Anti-Doping Workshop-a u organizaciji Antidopinškog laboratorija Seibersdorf koji je održan 26. studenog 2018. u Seibersdorfu, Austrija.

Tema ovogodišnjeg sastanka je bila sukladnost različitih dionika i drugih pripadnika antidopinškog pokreta s Kodeksom Svjetske antidopinške agencije. Izlaganja su održali predstavnici WADA-e, iNADO-a, međunarodnih sportskih federacija, nacionalnih antidopinških organizacija i antidopinških laboratoija certificiranih od strane WADA-e, kao i pravni stručnjaci koji sudjeluju u radu Sportskog arbitražnog suda u Lausanni (CAS). Predstavnik WADA-e g. Kevin Haynes, između ostalog je u svom izlaganju iznio činjenicu da je u vrijeme održavanja godišnjeg sastanka WADA-e u ožujku 2018. bilo samo 8% antidopinških organizacija koje su dobile potvrdu sukladnosti od WADA-e, a da je u studenom 2018. taj postotak jednako skromnih 28%. Treba istaknuti da je Služba za antidoping HZTA, unatoč izrazito nepovoljnoj poziciji i slaboj podršci, u skupini antidopinških organizacija koje su već u ožujku 2018. dobile potvrdu WADA-e o potpunoj sukladnosti rada s Kodeksom. (A.D.B)

na vrh članka