Menu

Predavanje na MEF-u

U okviru nastave iz izbornog predmeta „Doping i antidoping“ u sklopu dodiplomske nastave na četvrtoj godini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Službe za antidoping prim. dr. sc. Zoran Manojlović i dr. Ana Dobrila Bošnjak, voditeljica Odjela za medicinu i znanost, održali su 19. studenog 2018. godine predavanja s naslovima „Doping u sportu na rubu pameti“ i „Dodaci prehrani“. Nakon predavanja studenti su postavljali brojna pitanja o aktualnim temama iz područja antidopinga. (A.D.B)

na vrh članka