Menu

ZAŠTITA ZDRAVLJA ŠKOLSKE POPULACIJE

22. svibnja 2018.
U Zagrebu, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 21. svibnja 2018. održan je stručni skup pod nazivom ‘Prevencija korištenja dopinga u školskoj populaciji’.

Stručni skup organizirali su: Središnji državni ured za šport, Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping i Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Hrvatskom olimpijskom akademijom, Institutom za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba i Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Pozdravne govore održali su izaslanici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstva zdravlja i Ministarstva znanosti. Okupljenima se pozdravnim govorom obratio i predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje.
Predavanje je bilo namijenjeno prosvjetnim radnicima.

Doping je najveći problem suvremenog sporta koji ugrožava njegove temeljne vrijednosti kao i zdravlje sportaša. Suvremeni svijet ulaže velike napore kako bi iskorijenili ovu pošast.
U svrhu zaštite ljudskih prava i zdravlja sportaša 1999.g. osnovana je Svjetska antidopinška agencija u cilju osnaživanja i standardizacije borbe protiv dopinga u cijelom svijetu.

Antidopinšku djelatnost pod ingerencijom Svjetske antidopinške agencije provode Međunarodni olimpijski odbor, Međunarodni paraolimpijski odbor, međunarodni sportski savezi i nacionalne antidopinške organizacije.

Jedan od bitnih vidova djelatnosti nacionalnih antidopinških organizacija je prevencija dopinga koja uključuje edukaciju sportaša, sportskih djelatnika, zdravstvenih djelatnika i drugih sudionika u sportu.

Iznimno je važno edukaciju o štetnosti dopinga u sportu među mladima provoditi u suradnji s prosvjetnim djelatnicima kako bi se podigla svijest o neprihvatljivosti i štetnosti primjene tvari i metoda zabranjenih u sportu.

Zbog toga je na 6. sastanku zemalja potpisnica UNESCO-ve međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu održanom 25. i 26. rujna 2017. u Parizu usvojen prijedlog da organizirana nastava u školama o antidopingu bude obvezna u svakoj zemlji potpisnici. To će se smatrati uvjetom za priznavanje sukladnosti antidopinške politike neke zemlje s odredbama Konvencije.

Cilj ovog stručnog skupa je upoznati učitelje i nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture s problemom korištenja dopinga kako bi edukacijom učenika ukazali na opasnosti koje prijete uzimanjem opasnih i lako dostupnih tvari.

Zbog svega navedenog zaključujemo da je održavanje ovakvog stručnog skupa hvale vrijedan iskorak u zaštiti zdravlja svih osoba koje se bave sportom i očuvanju i osnovnih sportskih vrijednosti. (V.B)

na vrh članka