Menu

Stručni skup: ‘Prevencija korištenja dopinga u školskoj populaciji’

Zagreb, 18. svibnja 2018.
U Zagrebu, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 21. svibnja 2018. održat će se stručni skup pod nazivom ‘Prevencija korištenja dopinga u školskoj populaciji’.

Stručni skup organiziraju: Središnji državni ured za šport, Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping i Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Hrvatskom olimpijskom akademijom,
Institutom za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba i Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanje je namijenjeno prosvjetnim radnicima. (V.B)

PROGRAM

10:00 Pozdravni govori

10:15 Uvod - povijest i pravni propisi (prim.dr.sc. Zoran Manojlović / Vesna Barišić, novinar)

10:45 Doping u sportu - tvari i metode (prim.dr.sc. Zoran Manojlović)

11:45 Pauza

12:00 Dodaci prehrani - siva zona u sportu (dr. Ana Dobrila Bošnjak)

12:30 Djelatnost hrvatske nacionalne antidopinške organizacije - testiranje, prevencija, medicina i znanost (prim.dr.sc. Zoran Manojlović, mag.oecc. Snježana Karlo, dr. Roman Latinović, dr. Ana Dobrila Bošnjak)

13:30 Medijsko praćenje dopinga u sportu (Vesna Barišić, novinar)

14:00 Pauza

14:30 Sportski, društveni i civilizacijski kontekst problema dopinga

14:30 O dopingu u sportu iz sociološke i filozofske perspektive (dr.sc. Ozren Biti, znanstveni suradnik na Institutu za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)

15:00 Olimpijske vrijednosti u promociji čistog sporta (dr.sc. Ana Popovčić, HOA, Zagreb)

15:30 Psihološki aspekti primjene dopinga u školskoj dobi (prof.dr.sc. Renata Barić, Kineziološki fakultet, Zagreb)

na vrh članka