Menu

IVANU BAKUŠIĆU ODBIJENA ŽALBA

PRIOPĆENJE HRVATSKOG ZAVODA ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING

IVANU BAKUŠIĆU ODBIJENA ŽALBA

Zagreb, 29. rujna 2017.

Žalbeno vijeće Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA) za odlučivanje o žalbama protiv odluka Stegovnog vijeća HZTA nakon održane sjednice Vijeća 7. rujna 2017., jednoglasno je donijelo odluku po kojoj se neosnovana žalba sportaša Ivana Bakušića odbija i potvrđuje se pobijana odluka.

Sportaš nije pobijao činjenično utvrđenje, kvalifikaciju kršenja antidopinškog pravila, ni izrečenu sankciju. Uložio je žalbu tvrdeći da Stegovno vijeće koje je provelo postupak i donijelo pobijanu odluku nije bilo sastavljeno u propisanom broju članova Vijeća prema odredbi 8.1.1 Pravilnika. Iznosi i to da je HZTA prije vremenskog roka predviđenog za javnu objavu, na javnim web stranicama objavio priopćenje o kršenju antidopinškog pravila. Tvrdi da ga HZTA nije upozorio o pravu na žalbu protiv odluke o njegovoj privremenoj suspenziji.

Žalbeno vijeće ocijenilo je da ovim žalbenim prigovorom nije dovedena u pitanje zakonitost kako odluke o privremenoj suspenziji žalitelja, tako ni pobijane odluke Stegovnog vijeća.

Žalitelj je 20. svibnja 2017. na dopinškom testiranju na seniorskom prvenstvu Hrvatske u dizanju utega u Zagrebu odbio dati uzorak urina pri čemu je prekršio odredbu 2.3 Pravilnika te mu je Stegovno vijeće HZTA izreklo četverogodišnju suspenziju. (HZTA)

na vrh članka