Menu

iNADO Certifikat

iNADO-ovo priznanje kvalitete za prikupljanje uzoraka

Zagreb, 13. rujna 2016.
Hrvatska provodi kvalitetan program prikupljanja uzoraka što potvrđuje iNADO-ovo priznanje. Prije nas uspjelo je to samo Irskoj.

Priznanje kvalitete dodjeljuje se na temelju ocjene 38 elemenata koristeći se metodom stručne recenzije kako bi se ocijenila i potvrdila kompetencija.

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA), 26. i 27. travnja 2016. posjetili su izvršni direktor iNADO-a Joseph de Pencier i iNADO-ov član za koordinaciju Mathias Merschemke. Razlog radne posjete bio je monitoring sustava testiranja u svrhu izdavanja međunarodnog certifikata o valjanosti postupka testiranja u Republici Hrvatskoj i razmatranje pozicije nacionalne antidopinške organizacije u RH te daljnja suradnja sa Službom za antidoping HZTA-e.

iNADO je u ta dva dana izvršio uvid u dokumentaciju Službe za antidoping HZTA-e i proveo inspekciju na 'licu mjesta' .
26. lipnja 2016. HZTA je, nakon što je uspješno prošao iNADO-ovu procjenu, dobio certifikat za kvalitetu postupka provođenja dopinške kontrole i postupanja s uzorcima. (V.B)

 Objavljujemo prijevod iNADO-ovog priznanja:

15. srpnja 2016.

iNADO priznanje kvalitete za prikupljanje uzoraka

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping

Antidopinški program
Priznanje kvalitete za prikupljanje uzoraka dodijeljeno Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping

Ovaj dokument je priznanje kvalitete iNADO-a za prikupljanje uzoraka – izvješće o ocjeni Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, a koji je nacionalna antidopinška organizacija (NADO) za Hrvatsku. iNADO ovime daje priznanje Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping kojim potvrđuje da provodi kvalitetan program prikupljanja uzoraka. Ovo priznanje kvalitete valjano je do kraja srpnja 2018. godine. U tom trenutku će Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping biti ponovno ocijenjen kako bi zadržao to priznanje kvalitete.

Uvod i postupak
Svrha priznavanja kvalitetnih programa prikupljanja uzoraka jest pomoći NADO-ima da pokažu svoje znanje sadašnjim i potencijalnim partnerima, uključujući druge NADO-e, međunarodne saveze i organizatore velikih sportskih događaja.  Ovo priznanje koristi metodu stručne recenzije – ista metoda kojom se osigurava kvaliteta znanstvenih istraživanja – kako bi se ocijenila i potvrdila kompetencija. Ova ocjena također može utvrditi mogućnosti za poboljšanja, a sama po sebi je važan dio osiguranja kvalitete.

iNADO program priznanja kvalitete ima četiri koraka:

(1) samo-izvješćivanje o ključnim dokumentima/postupcima prikupljanja uzoraka,
(2) verifikacija ključnih dokumenata/postupaka,
(3) ocjena samog prikupljanja uzoraka prema ključnim dokumentima/postupcima i
(4) utvrđivanje mogućnosti za poboljšanje/potreba korektivnih mjera kao uvjet za priznanje kvalitete.

iNADO je posjetio Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping kako bi osobno napravio ocjenu 26. i 27. travnja 2016. godine. U tjednima nakon posjeta uslijedili su e-mailovi s dodatnim dokumentima i odgovorima na pitanja koja su se pojavila tijekom ocjenjivanja. Nacrt izvješća o ocjeni je Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping pregledao, za činjenične netočnosti i propuste, 31. svibnja 2016.

Priznanje kvalitete dodjeljuje se na temelju ocjene 38 elemenata. Valjano je dvije godine od 15. srpnja 2016. iNADO zadržava pravo revidirati to priznanje kvalitete, u bilo kojem trenutku, ako se pojave takve okolnosti.

Sažetak
HZTA provodi aktivan i učinkovit program sakupljanja uzoraka. Iako postoje mogućnosti za poboljšanje u sklopu djelovanja HZTA-e (primjerice u pogledu ABP-a, razmjene podataka i mogućnosti istraživanja), kvaliteta provedenog rada je vrlo visoka. Pokazuje spremnost korištenja tehnoloških inovacija (korištenje sustava Aplikata za postupke dopinške kontrole) i jaku svijest o novitetima dopinške kontrole koje mora usvojiti.

Glavna zapažanja

1. U postupcima prikupljanja uzoraka i promatranim radnjama nema nedostataka.

2. Antidopinški odjel HZTA-e i dalje razvija svoj ABP program.

3. Antidopinški odjel HZTA-e izrađuje pravilnik kao dopunu smjernicama WADA-e, posebice za aktivnosti dužnosnika dopinške kontrole i dužnosnika za uzimanje uzorka krvi.

4. HZTA želi promijeniti status svog antidopinškog odjela kako bi bio nezavisan od Instituta  i manje ovisan o Ministarstvu zdravlja. Trenutni ministar zdravlja usmeno je potvrdio da će olakšati tu promjenu. U ovom trenutku, međutim, nije jasno koji konačni pravni/organizacijski oblik će novo antidopinško tijelo imati.

5. Antidopinški odjel HZTA-e pruža korisnu pomoć susjednim NADO-ima, posebno onima u Bosni i Hercegovini. Također usko surađuje s agencijama SLOADO iz Slovenije, NADA iz Austrije i drugim europskim NADO-ima te nekim međunarodnim savezima.

 

Joseph de Pencier
CEO, iNADO Bonn, Njemačka

 


Preuzmi PDF na engleskom jeziku

na vrh članka
Mainbody Bottom Press Cut