Logo
Ispiši ovu stranicu

Pravilnik za borbu protiv dopinga Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping

Međunarodna konvencija protiv dopinga u sportu usvojena je 2005. godine u sjedištu UNESCO-a u Parizu, a stupila je na snagu dana 1. veljače 2007., nakon što ju je ratificiralo 30 zemalja, sukladno članku 37. Konvencije. Hrvatski sabor je, na sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donio Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu (NN Međunarodni ugovori 07/2007). Nadležnost Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping temelji se na odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (NN 124/2010) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 139/2010).

Dana 17. veljače 2011. Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping usvojio je Svjetski kodeks borbe protiv dopinga (u daljnjem tekstu: "Kodeks"). Ovaj Pravilnik borbe protiv dopinga usvojen je i provodi se u skladu s odgovornostima Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, u skladu s Kodeksom i u poticanju stalnog nastojanja Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping na iskorjenjivanju dopinga u Hrvatskoj.

Pravilnik4WebFrist2015

Pravila borbe protiv dopinga, poput pravila natjecanja, jesu sportska pravila kojima se reguliraju uvjeti bavljenja sportom. Sportaši, sportsko pomoćno osoblje i ostale osobe prihvaćaju ova pravila kao uvjet sudjelovanja i ova će ih pravila obvezivati. Ova pravila i postupci specifični za sport, s ciljem provedbe načela borbe protiv dopinga globalno i usklađeno, su zasebne naravi i stoga nije namjera da podliježu ili budu ograničena bilo kakvim nacionalnim zahtjevima i pravnim standardima važećima za kaznene postupke ili radne odnose. 

Kod razmatranja činjenica i pravne osnove pojedinog predmeta, svi sudovi, arbitražna sudišta i druga pravosudna tijela moraju biti svjesni zasebnosti pravila borbe protiv dopinga u okviru Kodeksa i poštivati tu zasebnost, kao i činjenicu da ova pravila predstavljaju konsenzus širokog spektra čimbenika širom svijeta koji imaju interes u poštenom bavljenju sportom. Temeljni razlozi za Kodeks i Pravilnik za borbu protiv dopinga Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping jesu ti da se programima takve borbe pokuša očuvati suštinska vrijednost sporta. Ta suštinska vrijednost često se naziva "sportskim duhom" - radi se o suštini olimpijskog pokreta , radi se o poštenoj igri.

Sportski duh je slavlje ljudskog duha, tijela i uma, a karakteriziraju ga sljedeće vrijednosti:
• etičnost, fer plej i čestitost
• zdravlje
• izvrsnost u rezultatima
• karakter i obrazovanje
• zabava i užitak
• timski rad
• posvećenost i predanost
• pridržavanje pravila i propisa
• poštivanje samog sebe i drugih sudionika
• hrabrost
• zajedništvo i solidarnost

Doping je u svojoj osnovi suprotan sportskom duhu.

Pravilnik za borbu protiv dopinga priređen u elektronskom obliku možete preuzeti na linku ispod.

Pravilnik za borbu protiv dopinga HZTA

Hrvatska i engleska verzija u Word formatu

Dizajn.net ©2014-19 Upiti o stranici