Menu

Međunarodni standardi

MEĐUNARODNI STANDARD ZA TERAPIJSKA IZUZEĆA
(International Standard for Therapeutic Use Exemptions - ISTUE)

Svrha ovog Standarda jest da osigura to da postupak odobrenja terapijskog izuzeća (TUE) bude ujednačen u svim zemljama i u svim sportovima. Međunarodni standard na hrvatskom jeziku važeći do 31.12.2018. možete preuzeti klikom na sliku, a za englesku verziju koja je važeća od 01.siječnja 2019. kliknite ovdje.
ISTUE4WebFirst2016

Prijevod hrvatske verzije međunarodnog standarda za TUE važeći od 01.siječnja 2019. bit će dostupan u najskorije vrijeme.

 

MEĐUNARODNI STANDARD ZA TESTIRANJE I ISTRAGE
(International Standard for Testing - ISTI)

Svrha ovog Standarda je planiranje učinkovitog testiranja te očuvanje nepovredivosti i identiteta uzoraka, od najave sportašu da će biti testiran do njihovog prijevoza na analizu. Ovaj Međunarodni standard na hrvatskom jeziku možete preuzeti klikom na sliku, a za englesku verziju kliknite ovdje. Standard koji vrijedi do 31. 12. 2016. preuzmite ovdje.
ISTI4WebFrist2017

 

MEĐUNARODNI STANDARD ZA LABORATORIJE
(International Standard for Laboratories - ISL)

Međunarodni standard za laboratorije utvrđuje postupke za dobivanje valjanih rezultata testiranja i evidentiranih podataka kako bi se postigla ujednačenost i usklađenost rezultata i izvješća iz svih akreditiranih laboratorija. Ovaj Međunarodni standard na hrvatskom jeziku možete preuzeti klikom na sliku, a za englesku verziju kliknite ovdje.
ISLA4WebFrist2015

 

MEĐUNARODNI STANDARD ZA ZAŠTITU PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA
(International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information - ISPPPI)

Ovaj Standard osigurava to da sve relevantne strane uključene u antidoping u sportu primjenjuju prihvatljiv minimum zaštite privatnosti u svezi s prikupljanjem i korištenjem sportaševih osobnih podataka; kao što su podaci o lokaciji (whereabouts), dopinškim kontrolama i terapijskim izuzećima (TUE). Ovaj Međunarodni standard na hrvatskom jeziku možete preuzeti klikom na sliku, a za englesku verziju kliknite ovdje.
ISPPP4WebFrist2015

 

MEĐUNARODNI STANDARD ZA SUKLADNOST POTPISNIKA S KODEKSOM
(International Standard for Code Compliance by Signatories - ISCCS)

Obvezan je međunarodni standard koji čini ključan dio svjetskog programa za borbu protiv dopinga. Razvijen je nakon konzultacija s potpisnicima, javnim tijelima i drugim relevantnim dionicima.
Odobrio ga je Izvršni odbor Svjetske antidopinške agencije (WADA) 15. studenoga 2017., a stupa na snagu 1. travnja 2018. te će se primjenjivati u svim slučajevima potpisnikova nepoštivanja odredbi Kodeksa nakon tog datuma.

Ovaj standard na hrvatskom jeziku priređen u elektronskom obliku možete preuzeti klikom na sliku ispod, a za englesku verziju kliknite ovdje.

ISCCS2018First

 

POPIS ZABRANJENIH SREDSTAVA
(Prohibited List)

Riječ je o jednom od temelja za usklađenje borbe protiv dopinga u sportu u kojemu su precizirane tvari i metode koje su zabranjene u sportu. Ovaj Međunarodni standard na hrvatskom jeziku možete preuzeti klikom na sliku, a za englesku verziju kliknite ovdje.
PZS2019FIRST

na vrh članka